Tarieven

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven:

Craniosacraal therapie:   

  • € 90,00 –  1 uur

Supervisie: tarieven voor zzp’ers

  • € 90,00  – individueel
  • € 75,00  – per persoon in groepje van twee supervisanten
  • € 60,00  – per persoon in groepje van drie supervisanten

Supervisie werkt het beste in een traject van 10 – 15  bijeenkomsten. Zie: Informatie over supervisie. De kosten voor supervisie zijn als opleidingskosten aftrekbaar van de belasting.

Supervisie: tarieven voor bedrijven en werkgevers

  • € 110,00 – individueel
  • € 90,00 – per persoon in groepje van twee supervisanten
  • € 75,00  – per persoon in groepje van drie supervisanten

Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC):  DEE004

Ik ben geaccrediteerd supervisor voor het Register Vaktherapie.

Betaling
IBAN nr: NL 26 INGB 0005 192641 ten name van “In-essentie.

Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak of bij niet verschijnen op een afspraak worden in principe de kosten van de sessie in rekening gebracht.